Thứ Ba, 3 tháng 10, 2017

Kết cấu phóng sự ngắn truyền hình (Khảo sát phóng sự ngắn trong chương trình thời sự 19h của VTV1 từ tháng 1/2007 đến tháng 6/2008)

Phân tích những dấu hiệu đặc trưng như : thời lượng, lời dẫn, hình ảnh, âm thanh, phỏng vấn, dẫn hiện trường để nhận diện phóng sự và phóng sự ngắn truyền hình trong chương trình thời sự 19 của VTV1 trên sóng Đài truyền hình Việt Nam. Đánh giá vị trí của phóng sự ngắn trong các chương trình truyền hình, đặc biệt là chương trình thời sự, từ đó đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thể loại về phóng sự ngắn trên sóng VTV1 Đài truyền hình Việt Nam về mặt :lý luận, đội ngũ, cơ chế.
Authors:


Trần, Văn Long
Keywords: Báo chí
Chương trình thời sự
Phóng sự ngắn
Truyền hình
Issue Date: 2008
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 113 tr.
URI:

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17363
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét