Thứ Ba, 3 tháng 10, 2017

Thu thập, bổ sung tài liệu vào lưu trữ Bộ Tài chính, thực trạng và giải pháp

Authors:


Nguyễn, Hữu Danh
Keywords: Bổ sung tài liệu
Bộ Tài chính
Lưu trữ
Issue Date: 2009
Publisher: Đại học quốc gia Hà Nội
Citation: 88 tr.
Abstract: Nghiên cứu, tìm hiểu lý luận chung về thu thập, bổ sung tài liệu vào các lưu trữ và một vài nhận xét trong giai đoạn hiện nay. Khái quát về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính. Nghiên cứu về nguồn thu thập, bổ sung tài liệu vào Lưu trữ Bộ Tài chính, qua đó khảo sát thực trạng công tác thu thập bổ sung tài liệu tại Lưu trữ Bộ Tài chính. Đề xuất các giải pháp: tăng cường đầu tư để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; bổ sung hoàn chỉnh các quy định về thu thập, bổ sung tài liệu; tích cực mở các lớp tập huấn; nghiên cứu ban hành các quy định về thu thập, bổ sung tài liệu điện tử; giải pháp liên quan đến trách nhiệm của Phòng Văn thư - Lưu trữ Bộ để công tác thu thập và bổ sung tài liệu Lưu trữ Bộ Tài chính đạt hiệu quả
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17654

Kết cấu phóng sự ngắn truyền hình (Khảo sát phóng sự ngắn trong chương trình thời sự 19h của VTV1 từ tháng 1/2007 đến tháng 6/2008)

Phân tích những dấu hiệu đặc trưng như : thời lượng, lời dẫn, hình ảnh, âm thanh, phỏng vấn, dẫn hiện trường để nhận diện phóng sự và phóng sự ngắn truyền hình trong chương trình thời sự 19 của VTV1 trên sóng Đài truyền hình Việt Nam. Đánh giá vị trí của phóng sự ngắn trong các chương trình truyền hình, đặc biệt là chương trình thời sự, từ đó đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thể loại về phóng sự ngắn trên sóng VTV1 Đài truyền hình Việt Nam về mặt :lý luận, đội ngũ, cơ chế.
Authors:


Trần, Văn Long
Keywords: Báo chí
Chương trình thời sự
Phóng sự ngắn
Truyền hình
Issue Date: 2008
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 113 tr.
URI:

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17363
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Thứ Hai, 18 tháng 9, 2017

Where Biology Meets Psychology : Philosophical Essays

A great deal of interest and excitement surround the interface between the philosophy of biology and the philosophy of psychology, yet the area is neither well defined nor well represented in mainstream philosophical publications. This book is perhaps the first to open a dialogue between the two disciplines. Its aim is to broaden the traditional subject matter of the philosophy of biology while informing the philosophy of psychology of relevant biological constraints and insights.The book is organized around six themes: functions and teleology, evolutionary psychology, innateness, philosophy of mind, philosophy of science, and parallels between philosophy of biology and philosophy of mind. Throughout, one finds overlapping areas of study, larger philosophical implications, and even larger conceptual ties. Woven through these connections are shared concerns about the status of semantics, scientific law, evolution and adaptation, and cognition in general.

Thứ Năm, 31 tháng 8, 2017

On the amplifiction of sound (acoustic phonons) by absorption of laser radiation in cylindrical quantum wires with parabolic potential in the presence of magnetic field

Authors: Nguyen, Quoc Hung
Nguyen, Quang Bau
Keywords: amplifiction of sound;acoustic phonons;laser radiation;cylindrical quantum wires;parabolic potential;magnetic field
Issue Date: 2002
Publisher: H. : ĐHQGHN
Series/Report no.: Vol. 18;No. 3 (2002)
Abstract: Based on the quantum kinetic equation for phonon, the amplification of sound (acoustic phonons) due to the absorption of laser radiation in cylindrical quantum wires with parabolic potential in the presence of m agnetic field is studied. Analytical expressions for the rate of acoustic phonons excitations, the conditions for the amplification of sound and the momentum conditions for electron to participate in the amplification of sound are obtained for the two cases: singlephoton absorption process and multiphoton absorption process. The differences between the two cases of singlephoton absorption and m ultiphoton absorption are discussed; the numerical computations and plots are carried out for a GaAs/GaAsAl quantum wire. The results are compared with bulk semiconductors and quantum wells.
Description: p. 10-16
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58424
ISSN: 2588-1124
Appears in Collections:Mathematics and Physics

Thứ Hai, 28 tháng 8, 2017

Nghiệp vụ RED-PLATE: Phân tích phê bình về sự phát triển nghiệp vụ của các cán bộ thư viện ở Inđônêxia

Authors: Sanjaya Pendit, Putu Laxman
Keywords: Thư viện;Cán bộ Thư viện;Nghiệp vụ RED-PLATE;Inđônêxia
Issue Date: 2009
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Description: tr. 452-466
Kỷ yếu đại hội cán bộ thư viện các nước Đông Nam Á lần thứ 14
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31283
Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)

Tái lập Hội Thư viện: Kinh nghiệm ở In-đô-nê-xia

Authors: Gani, Fuad
Zen, Zulfikar
Keywords: Thông tin thư viện;Hiệp hội thư viện;Inđônêxia
Issue Date: 2009
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Description: tr. 467-475
Kỷ yếu đại hội cán bộ thư viện các nước Đông Nam Á lần thứ 14
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31286
Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)

Các lý thuyết kinh tế trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu và thực tiễn Việt Nam

Keywords: Kinh tế học;Lý thuyết kinh tế
Issue Date: 2010
Publisher: H. : ĐHQGHN
Description: 442 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34214
Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)