Thứ Hai, 28 tháng 8, 2017

Nghiệp vụ RED-PLATE: Phân tích phê bình về sự phát triển nghiệp vụ của các cán bộ thư viện ở Inđônêxia

Authors: Sanjaya Pendit, Putu Laxman
Keywords: Thư viện;Cán bộ Thư viện;Nghiệp vụ RED-PLATE;Inđônêxia
Issue Date: 2009
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Description: tr. 452-466
Kỷ yếu đại hội cán bộ thư viện các nước Đông Nam Á lần thứ 14
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31283
Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét