Thứ Hai, 28 tháng 8, 2017

Các lý thuyết kinh tế trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu và thực tiễn Việt Nam

Keywords: Kinh tế học;Lý thuyết kinh tế
Issue Date: 2010
Publisher: H. : ĐHQGHN
Description: 442 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34214
Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét